Huisregels

Huisregels versie 2022

Omdat er bij Eigenwijs meerdere kinderen worden opgevangen, zijn er voor alle duidelijkheid een aantal huisregels over praktische zaken op gesteld. Deze regels zijn in overleg met het gastouderbureau vastgesteld. De regels kunnen afwijken van hoe het gastouderbureau deze beschrijft, echter mijn regels zijn bindend.

Opvang dagen/tijden

Als u opvang afneemt bij Eigenwijs worden hier vaste dagen en tijden voor vastgelegd. Bij minder afname  worden deze afgesproken dagen/tijden uiteraard wel aan u gefactureerd. In het belang van het kind vind ik het belangrijk dat uw kind minimaal 1 dag of 2 dagdelen per week naar de opvang komt. Dit in verband met de structuur en de binding met mij als gastouder.

Minimale uren afname

Er geldt een minimale afname van 8 uren per week. De minimale afname voor een kalenderjaar betreft 336 uren dit komt neer op 42 weken opvang, deze uren zullen ten allertijden aan u worden gefactureerd.

Openingstijden

Eigenwijs is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 6:00-18:00.
Feestdagen gesloten.

Jaarlijkse ouderbijdrage

Omdat we bij Eigenwijs graag dingen ondernemen en lekker willen knutselen, hanteer ik een ouderbijdrage van € 20,- per kind per jaar. Dit bedrag wordt besteedt aan o.a., knutselspullen, speelgoed en bijzondere gelegenheden zoals vader/moeder dag, sinterklaas, kerstfeest en andere gelegenheden.

Vakanties en vrije dagen
 • Komt uw kind een dag niet, dan graag dit 2 weken van tevoren door geven. Bij later doorgeven worden de contracturen 100% berekend.
 • Vakanties van een kalenderweek of langer graag 2 maanden van tevoren door geven. Bij later doorgeven worden de contracturen voor 80% berekend.
 • Vakantie- en vrije dagen dienen per mail te worden ingediend.
Tarief

Omdat ik bij 2 gastouderbureaus ben aangesloten gelden er verschillende tarieven:

 • GOBNL Tarief € 6,- per uur per kind, exclusief € 29,50 bureaukosten per maand
 • SKF Tarief 5,79 per uur per kind, exclusief € 1,20 per uur per kind
Ziekte
 • Een kind dat ziek is, verdient extra zorg en aandacht. Dat kan ik tijdens een opvangdag niet altijd bieden. Het is daarom van belang voordat de opvang start, contact met mij op te nemen. Zodat ik, mede aan de hand van ziektebeleid kan beoordelen of de opvang die dag door kan gaan.
 • Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, neem ik contact met u op en zal ik u in de meeste gevallen vragen om uw kind direct op te komen halen.
 • Betaling loopt de eerste 4 weken gewoon door. Mocht uw kind hierna nog niet kunnen komen wordt er 50% van de contracturen in rekening gebracht.
Brengen en ophalen
 • Om de rust in de groep te bewaren, gelden er breng- en haaltijden bij Eigenwijs. Maakt u gebruik van een hele dag opvang, dan kan er gebracht worden tussen 6 en 9 uur. Ophalen kan vanaf 15:30 mocht het u een keer niet uitkomen dan is er in overleg veel mogelijk. Mocht u gebruik maken van een halve dag opvang dan is het i.v.m. de gezamenlijke lunch niet mogelijk om te brengen/halen tussen 11:45 en 12:45.
 • De opvang start op het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind de opvang verlaat. De uren worden naar boven afgerond op een kwartier. Let hierbij op, de uren die al gereserveerd zijn zullen ten aller tijden in rekening worden gebracht. Tenzij dit tijdig aangegeven is.
 • Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dan dient u dit van tevoren door te geven. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.
Wijzigingen en zwangerschapsverlof
  • Er kan altijd wat veranderen in uw werksituatie, mocht u een structurele wijziging door willen geven dan zullen we samen kijken per wanneer dit in kan gaan.
  • Wanneer deze wijziging een mindering van uren betekend, geldt er een opzegtermijn van 1 maand.
  • Tijdens een zwangerschapsverlof ga ik er vanuit dat de opvang gewoon doorloopt zoals in het contract staat beschreven. Op deze manier blijft u zeker van uw plekje bij Eigenwijs.

  Wilt u dit niet dan kunt u de opvang opzeggen.

Medicatie en allergieën
 • Mocht uw kind tijdens de opvang medicatie nodig hebben, dan dient u dit vooraf met mij te overleggen. Hiervoor zal dan voordat de opvang start, het toestemmingsformulier medicatie ingevuld moeten worden.
 • Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het toedienen van de medicatie.
 • Als er voor allergieën bepaalde hulpmiddelen nodig zijn, bent u hier als ouder zijnde zelf verantwoordelijk voor.
Hygiëne en veiligheid
 • Uit hygiënisch oogpunt blijven de schoenen zoveel mogelijk uit. Als u als ouder uw kind komt brengen/ophalen hoeft u de schoenen niet uit te trekken. Bij natte en vuile schoenen wordt dit echter wel op prijs gesteld.
 • Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie en het inspectierapport van de GGD is ter inzage aanwezig op de locatie.
Bereikbaarheid

Eigenwijs is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 6:00 uur tot 18:15 uur. Buiten deze tijden, en op vrije dagen/en in vakanties kunt u mij uiteraard bereiken via:   eigenwijskinderopvang@gmail.com.

 

Wat moet u meenemen naar de opvang
 • 2 setjes reserve kleding, zowel boven- als onderkleding
 • Luiers
 • Flesvoeding (altijd extra voeding mee geven)
 • Fles/drinkbekers
 • Speen/knuffel
Contact met ouders/verzorgers
 • Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak.

 

Eten en Drinken

In de opvang wordt er voor de hele groep een standaard schema aangehouden:

 • 9:30-10:30 uur Fruit en drinken
 • 11:45-12:45 uur Lunch en drinken
 • 15:00-16:00 uur Fruit/tussendoortje en drinken

Er worden uitsluitend gezonde en verantwoorde tussendoortjes en beleg aangeboden. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de voedingswijzer. Uiteraard kan van deze regel worden afgeweken bij feestjes of speciale gelegenheden.

Tot één jaar wordt het schema van thuis aangehouden. Hierna wordt het gezamenlijke schema van de opvang aangehouden. Dit om zoveel mogelijk ritme, eenheid en structuur in de groep te creëren.

Meegebracht speelgoed

U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind (mits dit groter is dan 10 cm i.v.m. verstikkingsgevaar), dit is echter geheel voor eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunt u mij daar niet aansprakelijk voor stellen. Uiteraard doe ik wel mijn best om voor eigen meegebrachte spulletjes zorg te dragen. Ook kan ik niet garanderen dat er niet door andere kinderen mee wordt gespeeld.

Verzekeringen

Zowel de vraagouder als de gastouder hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking afgesloten. Voor mij als gastouder geldt bovendien dat deze is aangevuld met een dekking voor het uitvoeren van activiteiten als gastouder. Ook heb ik als gastouder een inzittendenverzekering voor in de auto.

Schade dat door een gastkind wordt veroorzaakt, terwijl ik als gastouder duidelijke voorzorgsmaatregelen heb genomen, komt voor rekening van de ouder. U als ouder blijft (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor uw eigen kind.

Privacy

Uiteraard gaan wij bij Eigenwijs professioneel om met uw privacy en alle kind gegevens die hier bekend zijn. Om bij calamiteiten op een snelle en veilige manier te kunnen handelen is er een aanwezigheidskaart waar een foto van uw kind met daar achterop de gegevens van u en uw kind staan beschreven. Mocht het nodig zijn bij een noodsituatie dan heb ik of mijn achterwacht ten alle tijden de gegeven bij de hand.

Opzeggen

Als u de opvang wilt opzeggen, dient u dit één maand van te voren te doen. Het is niet toegestaan om tijdens deze periode vakantie- en of vrije dagen op te nemen Als u de opvang per direct wilt beëindigen, dient u alsnog 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.

Overige

Alle zaken die niet in de huisregels zijn genoemd, worden per situatie beoordeeld. Er zal alles aan gedaan worden om het voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen.

Tot slot

 

Ik hoop uw kind een opvang te bieden waar hij of zij zich “thuis” voelt en zich kan en mag ontwikkelen op zijn of haar eigen en unieke manier. En samen met alle andere kinderen naar hartenlust kan spelen en plezier maken bij Eigenwijs.