Huisregels

Huisregels versie 2020

Omdat er bij Eigenwijs meerdere kinderen worden opgevangen, zijn er voor alle duidelijkheid een aantal huisregels over praktische zaken op gesteld. Deze regels zijn in overleg met het gastouderbureau vastgesteld.

Openingstijden

Eigenwijs is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 6:00-18:30.
Feestdagen gesloten.

Vaste opvang

Hiervoor worden vaste dagen en tijden gereserveerd. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden uiteraard wel aan u doorbelast. Voor vaste opvang geldt een minimum van 7 uur per dag. In het belang van het kind vind ik het belangrijk dat uw kind minimaal 1 dag per week, of 2 dagdelen per week naar de opvang komt. Dit in verband met de structuur, en de binding van het kind en mij als gastouder.

Bij zowel vaste als flexibele opvang geldt een minimale uren afname van 24 uur per maand. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aantal uren per kalenderjaar (288 uur).
Bij minder afname wordt er wel de afgesproken minimale uren doorbelast. Bij meer afname worden deze extra uren uiteraard ook doorbelast.

Flexibele opvang

Flexibele opvang binnen Eigenwijs is in goed overleg mogelijk. (hiervoor is een aparte bijlage opgesteld).

Bij zowel vaste als flexibele opvang geldt een minimale uren afname van 24 uur per maand. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aantal uren per kalenderjaar (288 uur).
Bij minder afname wordt er wel de afgesproken minimale uren doorbelast. Bij meer afname worden deze extra uren uiteraard ook doorbelast.

Tarief

Het all-in uurtarief per kind bedraagt € 5,50 per uur (dit geldt voor opvang wat plaats vind op doordeweekse dagen van 7 tot 19uur, op overige tijden geldt een aangepast tarief) Onder dit tarief vallen o.a. de volgende dingen, drinken, fruit, lunch, versnaperingen billendoekjes billencrème zonnebrand en eventueel avondeten.
Uiteraard komen hier de bureaukosten nog overheen zoals het gastouderbureau deze hanteert.

Jaarlijkse ouderbijdrage

Omdat we bij Eigenwijs graag dingen ondernemen en lekker willen knutselen, heb ik een ouderbijdrage van € 20,- per kind per jaar ingevoerd. Dit bedrag wordt besteed aan o.a. uitstapjes, knutselspulletjes en aanschaf van nieuw speelgoed.
Ook wordt van dit geld het Sinterklaasfeest en de vader/moederdagcadeautjes betaald.
U heeft dus geen omkijken meer naar bijkomende kosten voor extra activiteiten die ik graag met uw kind(eren) onderneem.
 

Vakanties en vrije dagen
 • Komt uw kind een dag niet, omdat u een vrije dag heeft ingepland, dan dient u dit minimaal 2 weken van tevoren door te geven. Bij het te laat doorgeven worden de afgesproken contracturen voor 100% doorbelast.
 • Vakanties van  een kalenderweek of langer  dient u minimaal 2 maanden van tevoren door te geven. Bij te laat doorgeven worden de afgesproken contracturen voor 80% doorbelast.
 • Bij vakanties en/of vrijedagen van u als vraagouder worden de afgesproken contracturen niet doorbelast, mits dit op tijd word doorgegeven. (zie bovenstaande 2 punten)
 • Vakantie en vrije dagen dienen schriftelijk te worden ingediend, dmv het aanvraagformulier vakantie en/of vrije dag. Deze aanvraag komt in het kinddossier en u ontvangt hiervan een kopie voor uw eigen administratie.
 • Bij vakanties en/of vrije dagen van mij als gastouder worden de opvanguren uiteraard niet doorbelast.
Wijzigingen en zwangerschapsverlof
 • Incidentele wijzigingen in dagen, dagdelen en of uren worden toegestaan mits de huidige bezetting dit toe laat. U dient dit dan wel 2 weken van te voren door te geven. Bij het te laat door geven zullen de afgesproken contracturen worden doorbelast.
 • Structurele wijzigingen graag 5 weken van tevoren schriftelijk doorgeven. Er zal dan moeten worden gekeken of er in de bestaande bezetting plek is voor de wijziging.
 • Als de wijziging een mindering van uren betekend, moet dit eveneens minimaal 5 weken van tevoren worden doorgegeven. Bij het te laat doorgeven worden de afgesproken contracturen nog 4 weken 100% doorbelast.
 • Tijdens een zwangerschapsverlof ga ik er vanuit dat de opvang gewoon doorloopt zoals in het urencontract staat beschreven. Op deze manier blijft u zeker van uw plekje bij Eigenwijs. Wilt u dit niet dan kunt u de opvang opzeggen.
Ziekte
 • Een kind dat ziek is, verdient extra zorg en aandacht, hetgeen in een groep soms lastig te bieden is. Het is daarom van belang om van tevoren contact met mij op te nemen als uw kind thuis al niet helemaal fit is, om te kijken of uw kind die dag in de opvang past. Hiervoor hanteer ik het ziektebeleid van Eigenwijs.
 • Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, neem ik contact met u op en zal ik u in de meeste gevallen vragen om uw kind op te komen halen.
 • Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte, dan geeft u dit voor 7:00 uur aan mij door.
 • Betaling loopt de eerste 2 weken gewoon door, mocht uw kind hierna nog niet kunnen komen wordt er 50% van de contracturen in rekening gebracht.
 • Bij ziekte van mij worden de opvanguren uiteraard niet doorbelast.
Brengen en ophalen
 • Omdat ik er zoveel mogelijk wil zijn voor  mijn eigen kinderen, (voor eventueel brengen en halen naar en van school)  gelden er breng- en haaltijden bij Eigenwijs.
  U kunt uw kind niet brengen/halen tussen 7:45-8:45 uur, 13:45-15:00 uur en niet tussen 15:45-16:30 uur.
 • Tussen 11:30 en 12:30 lunchen we gezamenlijk bij Eigenwijs, daarom is het dan ook niet mogelijk om uw kind te brengen/op te halen. Dit om de rust in de groep te bewaren.
 • De opvang start op het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind de opvang verlaat. De uren worden naar boven afgerond op een kwartier. Let hierbij op, de uren die al gereserveerd zijn zullen ten aller tijden in rekening worden gebracht (zie punt vaste opvang). Tenzij dit tijdig aangegeven is (zie punt vakanties-vrijedagen en wijzigingen)
 • Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn, laat het dan even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem dat uw kind langer blijft.
 • Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dan dient u dit van tevoren door te geven. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.
Hygiëne en veiligheid
 • Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij Eigenwijs zo veel mogelijk in de bijkeuken staan. Bij binnenkomst kunnen de schoenen op de mat bij de deur uitgedaan worden. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gespeeld en gekropen kan worden. Als u als ouder uw kind komt brengen/ophalen hoeft u de schoenen niet uit te trekken, bij natte en vuile schoenen wordt dit echter wel op prijs gesteld.
 • Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie en het inspectierapport van de GGD is ter inzage aanwezig op de locatie.
Medicatie en allergieën
 • Mocht uw kind tijdens de opvang medicatie nodig hebben, dan dient u dit vooraf met mij te overleggen. Ik zal u dan vragen om het toestemmingsformulier medicatie in te vullen (deze vind u in het mapje).
 • Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het toedienen van de medicatie.
 • Als er voor allergieën bepaalde hulpmiddelen nodig zijn, bent u hier als ouder zijnde zelf verantwoordelijk voor.
Contact met ouders/verzorgers
 • Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvangdag staat het altijd vrij even te bellen, sms’en of appen om te vragen hoe het met uw kind gaat.
 • Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats, in samenwerking met het gastouderbureau. Ik stel het erg op prijs dat u ook hierbij aanwezig bent, het gaat tenslotte om het welbevinden van uw kind.

   

Bereikbaarheid

  Eigenwijs is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 6:00 uur tot 19:30 uur. Buiten deze tijden om en op vrije dagen/in vakanties kunt u mij uiteraard bereiken via: eigenwijskinderopvang@gmail.com.

Wat moet u meenemen naar de opvang
 • 2 setjes reserve kleding, zowel boven- als onderkleding
 • Luiers
 • Flesvoeding (altijd extra voeding mee geven)
 • Fles/drinkbekers
 • Speen/knuffel
 • Slaapzak
 • Slofjes/warme sokken
 • Laarsjes
 • Oppasboekje (in overleg met u als ouders)
Eten en Drinken

In de opvang wordt er voor de hele groep een standaard schema aangehouden:

• 9:30-10:30 uur Fruit en drinken
• 11:30-12:30 uur Lunch en drinken
• 15:00-16:00 uur Fruit/tussendoortje en drinken

Er worden uitsluitend gezonde en verantwoorde tussendoortjes en beleg aangeboden. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de voedingswijzer. Uiteraard kan van deze regel worden afgeweken bij feestjes of speciale gelegenheden.
Tot één jaar wordt het schema van thuis aangehouden. Hierna wordt het gezamenlijke schema van de opvang aangehouden. Dit om zoveel mogelijk ritme, eenheid en structuur in de groep te creëren.

Meegebracht speelgoed
U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind (mits dit groter is dan 10 cm ivm. verstikkingsgevaar), dit is echter geheel voor eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunt u mij daar niet aansprakelijk voor stellen. Uiteraard doe ik wel mijn best om voor eigen meegebrachte spulletjes zorg te dragen. Ook kan ik niet garanderen dat er niet door andere kinderen mee wordt gespeeld.
Verzekeringen
Zowel de vraagouder als de gastouder hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking afgesloten. Voor mij als gastouder geldt bovendien dat deze is aangevuld met een dekking voor het uitvoeren van activiteiten als gastouder. Ook heb ik als gastouder een inzittendenverzekering.

Schade dat door een gastkind wordt veroorzaakt, terwijl ik als gastouder duidelijke voorzorgsmaatregelen heb genomen, komt voor rekening van de vraagouder. U als vraagouder blijft (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor uw eigen kind.

Opzeggen

Als u de opvang wilt opzeggen, dient u dit één maand van te voren te doen. Het is niet toegestaan om tijdens deze periode vakantie en of vrije dagen op te nemen. Als u als ouder toch besluit dit te doen zullen de contracturen gewoon worden doorbelast. (zie punt wijzigingen en vakanties) Wanneer u om wat voor reden dan ook het contract per direct wilt beëindigen, bent u alsnog verplicht om de afgesproken contracturen gewoon nog te betalen.

Overige

Alle zaken die niet in de huisregels zijn genoemd, worden per situatie beoordeeld. Er zal alles aan gedaan worden om het voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen.

Tot slot
 

Ik hoop uw kind een opvang te bieden waar hij of zij zich “thuis” voelt. En samen met alle andere kinderen heerlijk naar hartenlust kan spelen en kan plezier maken bij Eigenwijs.